Riffelkursus 2019

Riffelkursus 2019
Brugergruppen for Vindum Skydebane indbyder til riffelkursus fredag d. 29. marts og lørdag den 30. marts
Målet med kurset:
At du kan bestå Naturstyrelsens lovpligtige riffelprøve, samt være i stand til at skyde til et bronzemærke ved
Danmarks Jægerforbunds riffelmærkeprøve.
Du er også velkommen på kurset, hvis du bare har brug for at lære mere omkring riffelskydning
Kursuspris 350,- kr. inkl. lettere forplejning fredag – Betaling sker ved ankomst.
Teoriaften: fredag d 29/9 kl. 19 - 21, Randersvej 50E, 8870 Langå.
Gennemgang af riffel og teorien omkring skydning med riffel.
o Våbenteori
o Ballistik
o Skydeteknik
o Skydestillinger
 Der vil være et lille traktement i løbet af aftenen
Skydebanen: Lørdag d. 30/3 (tidspunkt for holdene aftales fredag), Tangevej 16, 8850 Bjerringbro.
Praktiske oplysninger og ting du skal huske at medbringe lørdag:
 Riffel.
 Gyldigt Jagttegn og våbentilladelse.
 Minimum 60 stk. træningsammunition.
 Evt. jagtammunition.
 Relevante hjælpemidler f.eks. skydestok, stol, rygsæk, taske – ellers har vi der lånes på banen.
 Høreværn og praktisk beklædning.
Praktiske skydning
Indskydning af riffel.

Træning fra forskellige skydestillinger.

Generalprøve på den lovpligtige riffelprøve.

Hvis tiden tillader det: Træning, Mærkeskydning i henhold til DJ´s prøvekrav (mærke betales særskilt – koster 50,- kr.)
Kurset afholdes af dygtige og erfarne riffelskytter / instruktører fra brugergruppens foreninger, som sætter en ære i
at lære fra sig, så du får det bedst mulige udbytte af kurset.
Tilmelding til Klaus Hindbo, k.hindbo@post9.tele.dk 4041 7119