Åbning af Skydebane fra 27. marts 2021

Åbning af Skydebane fra 27. marts 2021:

Så kan vi igen endelig åbne skydebanen lidt mere, vi følger naturligvis løbende alle retningslinjer givet fra regering, sundhedsmyndigheder og Danmarks Jægerforbund. 

Banen vil være åben for maks. 50 personer, yderligere vil blive afvist.

Det er ikke tilladt at medbringe gæster, KUN ADGANG FOR SKYTTER.

Klubhuset vil være lukket. Salg af duer, patroner og drikkevarer sker gennem vindue.

Du skal medbringe dit våben og andet udstyr som du skal bruge under skydningen. Det må IKKE efterlades ved klubhuset, foderal/kuffert mm skal forblive i bilen.

Der er sprit ved alle standpladser – husk afspritning. Ved klubhuset vil der være engangshandsker til fri afbenyttelse. 

Der er åben for toilettet via den normale indgang. Efter brug foretages afspritning af toilet. HUSK at vaske hænder og af spritte dem. 

Der vil være minimal mulighed for instruktion, dette vil ske efter myndighedernes vejledning. Det anbefales at alle skytter skal være selvhjulpen. 

Alle skytter skal medbringe gyldig jagttegn eller våbenpåtegning. 

Man må ikke møde op til skydning hvis man har symptomer på Corona.

Instrukser fra de ansvarlige på banen SKAL følges.

Vi er klar over at der er mange nye tiltag og regler der skal overholdes og derfor opfordre vi også alle til at have ekstra tålmodighed, så vi alle får en positiv oplevelse. 

Vær opmærksom på at retningslinerene kan ændre sig fremadrettet og vi vil handle derefter. Uanset hvad der står på denne side, vil det altid være myndighedernes regler der gælder.