Riffelskydning

Mange af os danske jægere har i dag en jagtriffel, som vi bruger i både ind og udland. Det betyder at vi også er mange der skal ud og træne med riflen.

Vi har et samarbejde med Gudenådalen's jagtforening og Tange - Bjerringbro jagtforening omkring brugen af Hjemmeværnsbanen i Bjerringbro.

Til vore træningsdage er der altid erfarne instruktører, der kan hjælpe til både med gode råd om både indskydning, fejlretning og skydestillinger

 

Gode råd omkring skydning med riffel

For som det også gælder for haglbøssen, så får vi størst glæde af jagten, når vi ved, hvad vi kan og dermed kender vore begrænsninger. Den eneste måde, hvorpå vi kan blive bedre med riflen, er ved at træne.

Når der er gang i træningen på skydebanen, så kan vi se, at langt de fleste skyder liggende med en sandsæk eller lignende. Hvorfor er der ikke flere, der træner i de skydestillinger, som de får brug for på jagt ????

Det er de færreste, der skyder liggende på jagt, de fleste af os skyder siddende når vi er på jagt. Vi sidder på jorden med eller uden skydestok, på en stol med eller uden stok, eller i en stige eller tårn med kant som fast anlæg. Derfor bør vores træning og indskydning foregå ligeledes.

Ændring af træfpunkt i forbindelse med forskellige skydestillinger.

Mange skytter går med en formodning om at når en riffel er skudt ind, så passer den. DET GØR DEN IKKE NØDVENDIGVIS. Når du skifte skydestilling, sker der flere ændringer, som kan medføre en ændret træfpunkt.

Når du skifter fra især liggende til siddende eller stående skydning, ændrer du den måde, hvorpå du optager rekylen fra riflen, hvilket ofte medfører at træfpunktet falder noget, dvs. hvis du regner med at lave en lav placeret bladkugle fra en siddende skydestilling, så kan resultatet blive en overskudt forben, hvis du har foretaget indskydningen liggende. Skifter fra især liggende til siddende eller stående skydning, kan ligeledes ændre på parallaksen, da du nemt kommer til at kikke lidt anderledes ind i din kikkert.

En anden detalje, som mange ikke er opmærksom på !!!!!!!!

Brug af briller i forbindelse med forskellige skydestillinger.

Når du, som bruger briller, skifter skydestilling, så vil du næsten altid se ud gennem en anden del af dit brilleglas, og dette kan flytte træfpunktet. Afhængig af briller og kikkert kan det være op til 15 cm på 100 m, har du briller med flere styrker / flydende overgang, kan det være op til 30 – 60  cm, at træfpunktet kan flytte sig, efter hvor i brilleglasset du kikker ud.

Bruger du briller med flere styrker, så hav et par gamle briller uden læsefelt eller flere styrker, som du kan bruge til jagt og riffelskydning.

 Uanset om du bruger briller eller ej, så træn og indskyd din riffel i den / de skydestillinger du forventer at bruge på jagt.

Har du spørgsmål omkring brugen af din riffel, så kontakt en af medlemmerne fra Riffeludvalget.